Wat doen wij ?Wat_doen_wij.html

Wetmatigheden

Onze samenleving is complex en voortdurend in beweging. Door een continue informatiestroom staan wij voortdurend in contact met onze omgeving. Het is dan een uitdaging om temidden van een grote hoeveelheid externe invloeden onszelf te blijven herkennen. In ons proces van bewustzijnsgroei worden we hiertoe uitgedaagd.


Tijdens een proces van bewustwording is het daarom prettig je te kunnen baseren op een aantal universele basisprincipes of wetmatigheden. Deze wetmatigheden beschrijven het complexe dynamische systeem van de natuurlijke ordening in het universum. Dat lijkt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de natuur via deze wetmatigheden steeds opnieuw naar evenwicht en harmonie streeft. Terwijl alles om ons heen aan verandering onderhevig is, zijn deze wetmatigheden onveranderlijk.


Aangezien wij deel uitmaken van de natuur, kunnen we deze universele principes gebruiken voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook voor onze relaties. Deze basispricipes vormen een referentiekader, waaraan we houvast kunnen ontlenen in ons groeiproces.

Levens-Kunst baseert zich mede op deze wetmatigheden, omdat ze een goede basis vormen waartegen een gedegen ontwikkelingsproces kan plaatsvinden.


Een voorbeeld:

De (eerste) wet van Eenheid stelt dat alles wat bestaat voortkomt uit dezelfde Eenheid of Bron. Dat betekent dat alles met alles verbonden is. Sommigen noemen dat liefde, anderen universeel bewustzijn, in het taoïsme wordt deze wet gekend als ‘Tao’; de recente wetenschap spreekt van het nulpuntenergieveld. Vertaald naar een persoonlijker niveau betekent het o.a. dat lichaam en geest niet gescheiden zijn, en dat wij mensen niet gescheiden leven van de natuur. Ons deze eenheid realiserend beschikken we over een groter groeipotentieel en meer mogelijkheden dan we voorheen voor mogelijk hadden gehouden.

KunstKunst.html
ContactContact.html
HomeHome.html
Wetmatigheden