WetmatighedenWetmatigheden.html

Visie

Levens-Kunst is gebaseerd op de visie dat de huidige samenleving aan het begin staat van een periode waarin het nodig is te gaan leven vanuit een nieuw perspectief. Op dit moment worden de problemen waarvoor onze samenleving staat meestal nog opgelost vanuit dezelfde denkkaders als waardoor de problemen zijn ontstaan.


Het is van belang te komen tot duurzame oplossingen voor problemen als individualisme en eenzaamheid, welvaartsziekten als burn-out en allerlei varianten van uitingen van stress, verkokering, de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en de milieuproblematiek.


In deze samenleving ontstaat onvermijdelijk een zoektocht naar zingeving en een duurzame leef- en werkwijze, waarin enerzijds individuele ontwikkeling en vrijheid voorop staan, maar waarbij een toenemend inzicht bestaat in de noodzaak van verbinding met en verantwoordelijkheid voor de omgeving. Daarnaast bestaat een toenemende belangstelling voor onder andere kwaliteit, authenticiteit en preventieve aandacht voor gezondheid.


Deze beweging, die in de samenleving plaatsvindt, wordt via de Levens-Kunst programma’s ondersteund. Het bereiken van een goede gezondheid, een rijk sociaal leven, zinvolle bezigheden en werk, realistische doelen, optimisme en leven in het hier en nu zijn slechts enkele van de kwaliteiten die een gezonde persoonlijkheid kenmerken. Aan deze en vele andere kwaliteiten wordt gewerkt in de Levens-Kunst programma’s.

Wat doen wij ?Wat_doen_wij.html
KunstKunst.html
ContactContact.html
HomeHome.html